Reglementen

Statuten en reglementen
 
Nederland zou Nederland niet zijn als er niet allerlei regels zijn waar men zich aan dient te houden. Ook bij ons moeten de leden zich houden aan de afspraken die gemaakt zijn tussen het bestuur en de leden van de vereniging. Deze afspraken zijn vastgelegd in de statuten en het diverse reglementen.