Lid worden

 

Lid worden? Dat kan! Vul dan het online inschrijfformulier in of stuur een e-mail aan [email protected] . U krijgt dan een inschrijfformulier per e-mail toegestuurd.


Lidmaatschappen en contributie
TV Uitwijk berekent (volgens de richtlijnen van de KNLTB) de contributie op basis van de leeftijd die behaald wordt aan het einde van het jaar. Bepalend is de leeftijd die bereikt is op 31 december.

Lidmaatschap Leeftijd (per
31 dec)
Contributie 

Jaarlijks
(per incasso)

Inschrijfgeld
(éénmalig)
aspirant t/m 12 jaar € 71,00 #!) € 5,00
junior 13 t/m 17 jaar € 109,00 #!) € 5,00
senior  18 jaar en ouder € 185,00 **) € 12,50
  vanaf 68 jaar € 185,00  
student ***) 18 t/m 28 jaar € 92,50 € 5,00
niet spelend ****) n.v.t. € 22,50 n.v.t.


Betaling van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk per doorlopende machtiging.
De Contributie is tijdens Algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie voor nieuwe leden wordt, bij inschrijving vanaf februari, naar rato berekend.
**) De seniorencontributie wordt verhoogd met de vrijwilligersbijdrage van €50,00. Ieder seniorlid wordt geacht per seizoen drie bardiensten te draaien. Zodra alle (!) bardiensten vervuld zijn wordt de vrijwilligersbijdrage teruggestort op uw rekening. Nieuwe leden mogen het eerste jaar (t/m 31 december) de bardienst op vrijwillige basis vervullen! 
N.B. Aspiranten, junioren en leden die de leeftijd van 67 jaar (een volledig jaar) bereiken, draaien geen bardiensten. Tevens zijn 18 jarigen, die in betreffende jaar nog ten dele 17 zijn, vrijgesteld van bardienst.
***) Studenten zijn leden die voldoen aan de voorwaarden gesteld in de Studentenregeling, versiedatum 01-01-2012.  De regeling is op te vragen bij de ledenadministratie.
****) Niet spelende leden zijn zij, die door blessure, ziekte of zwangerschap een seizoen of langer niet in staat zijn om te spelen maar wel graag lid van de vereniging blijven.


#!) Elite Automatisering B.V. sponsort de contributie voor alle jeugd van TV Uitwijk !
 - Voor het aspirantlidmaatschap wordt er 25% korting verleend
 - Voor het juniorlidmaatschap wordt er 25% korting verleend


Met dank aan Teun Tietema!, Elite Automatisering B.V.

Pasfoto
De pasfoto moet aan onderstaande kwaliteitseisen voldoen:
De KNLTB (tennisbond) wil graag uitsluitend originele pasfoto's van onze leden.
Het gewenste formaat voor de foto is 35 x 45mm.
* De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend zijn;
* De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen zijn;
* De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
*Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
De foto van een juniorlid moet na vijf jaar worden vervangen (mag eerder).
De foto van een seniorlid gaat tien jaar mee.
Een 50-plusser hoeft geen nieuwe foto meer in te leveren.

De foto wordt voor de administratie behouden.
Voor pasfoto's kunt u in Wijk bij Duurstede terecht bij het reisbureau naast de Hema.

Tennisles
Tennislessen worden verzorgd door P3tennis. Website: http://www.p3tennis.nl 


Ledenadministratie TV Uitwijk

Wil Knoop
Telefoon: 0343-57 13 33
E-mailadres: [email protected]


Tennisvereniging Uitwijk
Opgericht 10 oktober 1975

Sportcomplex "Mariënhoeve",
Lekdijk Oost 15, Wijk bij Duurstede, tel. 0343- 57 27 55

Postbus 3, 3960 BA  Wijk bij Duurstede
Rabobank rek.nr. NL 81 RABO 015 8748 700