Bardienst draaien

TV Uitwijk is een vereniging die draaiende wordt gehouden door de leden. Ook de bar wordt vrijwillig gerund door de leden, zodat iedereen na het tennissen en paellen in ons clubhuis of op het terras wat kan drinken. Door een bardienst te draaien kun je echt iets betekenen voor de club en leer je de andere leden ook beter kennen. Bovendien kunnen we dankzij de bardiensten de kosten voor het lidmaatschap en de drankjes laaghouden. We vragen jullie daarom dringend om twee bardiensten per jaar te draaien!   

Vrijwilligersbijdrage

Het afkopen van de bardiensten kost € 60,-. Dit bedrag wordt de vrijwilligersbijdrage genoemd en wordt op voorhand geïncasseerd en later teruggestort als de bardiensten zijn ingevuld. De vrijwilligersbijdrage wordt tegelijk met het contributiegeld geïncasseerd. Zie voor meer details het barreglement

Wie zijn er vrijgesteld van bardiensten?

  • Aspiranten- en junioren-leden
  • Senioren-leden van 70 jaar en ouder
  • Nieuwe leden in hun eerste jaar
  • Niet-spelende leden die wel lid zijn van TV Uitwijk (bv door blessure, ziekte, zwangerschap, etc.)
  • Bestuursleden en commissieleden

Voor leden van 70 jaar en ouder, nieuwe leden en bestuurs- en commissieleden geldt dat zij natuurlijk wel op vrijwillige basis bardiensten kunnen vervullen, dit wordt zeer gewaardeerd!   

Hoe kun je bardiensten voor jezelf inplannen?

Je kunt jezelf inplannen via de KNLTB-app, waarin je ook je baanreservering maakt. Kijk hier naar een kort filmpje hoe je dat eenvoudig doet. Lukt het je niet om jezelf in te plannen, maar wil je wel, dan kun je een mail sturen naar: [email protected]

Wat wordt er van je verwacht tijdens een bardienst?

Achter de bar ligt een ‘barboek’. Hierin staat kort beschreven wat er komt kijken bij het draaien van een bardienst. Veel van jullie weten al hoe het allemaal werkt. Weet je het niet en heb je vragen? Vraag het dan aan een van de leden van de barcommissie. Of stuur een mail met je vragen naar [email protected] . Heb je een bardienst gedraaid, schrijf dan je naam op de lijst met de betreffende datum (te vinden in het barboek).

IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik)

In het kader van verantwoord alcohol schenken moet iedereen die bardienst draait op de hoogte zijn van de Horeca-wetgeving. Dit geldt ook als je alleen bardiensten in de ochtenden draait wanneer en geen alcohol geschonken mag worden.   We verzoeken jullie daarom om een certificaat te behalen via www.nocnsf.nl/iva . Dit wordt door de overheid verplicht gesteld. Het halen van het certificaat is snel, gratis en eenvoudig. Indien behaald, dan graag je certificaat doorsturen naar: [email protected]Tip: je kunt dit tijdens je bardienst doen.    

Openingstijd clubhuis en bar

De openingstijden van het clubhuis zijn gedurende het tennisseizoen in principe dagelijks van 19.00 uur tot 23.00 uur en worden aan de hand van de in te vullen bardiensten vastgesteld. Mochten er nog gasten aanwezig zijn in het clubhuis of op het terras, dan is er de mogelijkheid om de bardienst over te dragen in overleg met de nog aanwezige gasten. Geef dit wel tijdig aan.  

In de winterperiode is het clubhuis beperkt open. Op de competitiedagen en -avonden worden de bardiensten ingevuld voor de competitieteams zelf. 

Hoe kun je bardiensten afkopen?

Kun je echt geen bardiensten draaien en wil je je je hiervoor afmelden? Stuur dan een mail naar [email protected] Je betaalt dan € 60,- voor het afkopen van je bardiensten. Dit betekent dat de al ingehouden vrijwilligersbijdrage niet wordt teruggestort, zie hierboven onder Vrijwilligersbijdrage.  

Heb je nog vragen?

Bel dan één van de barcommissieleden of stuur een e-mail naar [email protected]        

Het volledige barreglement kun je hier lezen