Aanleg padelbanen | terugblik bijzondere ALV van 15 december

11 januari 2023


In de bijzondere Algemene Ledenvergadering van vorige maand hebben we jullie verteld hoever we op dit moment zijn met de voorbereidingen voor de aanleg van de padelbanen en waar we tegenaan lopen. 

Op de beoogde plek, baan 2 en de fietsenstalling, moeten bomen gekapt en struiken weggehaald worden om de aanleg van de padelbanen mogelijk te maken. We hebben daarvoor een omgevingsvergunning verleend gekregen, maar het kapvergunningsproces loopt nog steeds en gaat zeer moeizaam. De gemeente heeft als beleid dat al het groen dat verdwijnt, opnieuw aangeplant moet worden. Dit geldt ook voor ons. Openbaar Groen heeft ons hiervoor een kostenplaatje geschetst waar wij erg van zijn geschrokken. Het gaat namelijk om tientallen duizenden euro’s die wij zouden moeten betalen. 

Daarnaast blijkt dat de aanleg op de oorspronkelijk bedachte plek relatief duur is omdat er gebouwd wordt op de plek van de huidige fietsenstalling. Bouwen op de plek van een bestaande tennisbaan is veel prijsgunstiger. We hebben daarom de bouwcommissie padel gevraagd om alternatieve plannen uit te werken en hebben die in de bijzondere ALV aan jullie gepresenteerd. In deze nieuwe plannen wordt uitgegaan van de bouw van vier padelbanen op de ondergrond van twee tennisbanen.

Alternatieve bouwplannen 

We hebben jullie in een stemming gevraagd of we deze alternatieve plannen verder mogen onderzoeken. Een zeer grote meerderheid heeft hier positief op gereageerd. Daarna hebben we jullie gevraagd je voorkeur uit te spreken over twee mogelijke locaties. De meerderheid heeft gekozen voor baan 5 en 6 als alternatieve mogelijkheid om padelbanen aan te leggen. Als we de padelbanen op deze plek aanleggen, hoeft er geen groen te verdwijnen en hebben we dus geen kapvergunning nodig. 

Het uitgebreide verslag kun je vinden in het ledengedeelte op onze website. Weet je niet meer hoe je hier moet inloggen? Stuur dan een mail naar [email protected] 

Hoe nu verder?

We werken het oorspronkelijke plan parallel naast het alternatieve bouwplan voor baan 5 en 6 uit. Zo zijn we met de gemeente druk in de weer om een groenplan te maken waarin we beschrijven wat er precies aan groen verdwijnt en waar de nieuwe aanplant op ons tennispark (of op de Mariënhoeve) precies terugkomt. In dit groenplan gaan we uit van zoveel mogelijk ‘zelfwerkzaamheid’, oftewel we willen de nieuwe bomen en struiken zelf aanschaffen en met eigen mensen opnieuw aanplanten om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

Omdat het kappen van bomen niet past in het groenbeleid van de gemeente, moet het college van Burgemeester en wethouders akkoord geven om van dit beleid af te wijken en ons zo groen licht geven voor de kapvergunning. Hoeveel goede ideeën we ook hebben voor het herplanten van het te kappen groen, we blijven afhankelijk van de welwillendheid van het college. Als het college nee zegt, gaat er definitief een streep door het oorspronkelijke bouwplan. Zegt het college ja, dan leggen we in de volgende ALV jullie de kosten en afwegingen van beide plannen voor en vragen we jullie om een definitieve beslissing te nemen over de bouwlocatie. 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur van TV Uitwijk

Nieuwscategorieën